Dronningens Gate 27
Dronningens Gate 27

Dronningens Gate 27

Dronningens Gate 27 Sted: Moss Størrelse: 3024,8 m2 Status: Ferdigstilt 2020 Boligbygningen i Storgata 21 er omgitt av fredede bygninger fra 1700- tallet, funksjonalisme, samt nyere og mer urbant pregede bygninger. Storgatas vest- og østside har ulik karakter og...

Rosenvinge park felt b

Rosenvinge park felt b

ROSENVINGE PARK FELT 2B Sted: Moss Type/Størrelse: Punkthus med boliger, 6000m2 bolig + P-anlegg Status: Under oppføring. Planlagt ferdigstilllelse 2022 Prosjektleder: Sondre Schou Hauger, Kathrin Freitag Team: Daniel Eggereide, David Toften, Jan Fredrik Joahnsen,...

Parkteatret Moss

Parkteatret Moss

Parkteatret Moss Parkteateret og Samfunnshuset utgjør til sammen Moss kultur-hus, som begge hadde store behov for vesentlige oppgraderinger. Hersleth Entreprenør har for Moss kommune totalrehabilitert og utvidet Parkteateret, mens Samfunnshuset er omgjort til en...

Hoppern skole

Hoppern skole

HOPPERN SKOLE Oppdragsviver: MK Eiendom BREAM : VERY GOOD STØRRELSE: 9900 m2 inkl idrettshall. PRIS: Byggeskikksprisen 2019 FASER: Fra skisseprosjekt til ferdigattest TYPOLOGI : Skolebygg BESKRIVELSE PROSJEKT Arkitektonisk uttrykk: Prosjektets fasader er generelt...

Værftsgata 7

Værftsgata 7

Værftsgata 3-500 boliger Ca 50.000 m2 BTA  Rehabilitering, byutvikling, boliger, næring Status: Under prosjektering + regulering   Et tidligere verfts- og industriområde rett nord for Kanalen i Moss skal omdannes til nytt boligområde, med noe næring. Området har...

Østre Årefjordvei 201

Østre Årefjordvei 201

Østre Årefjordvei 201 Prosjektet omfatter ombygging og modernisering av en eksisterende bolig, inkludert videreføringen av opprinnelig laftekaste fra 1600-tallet. Boligen er utformet med hensyn på å rendyrke og eksponere den eldste delen av eksisterende bygg,...

NAV hovedkontor, Prinsens gate 5

NAV hovedkontor, Prinsens gate 5

Prinsens Gate 5 Oppdragsiver: Moss kommunale foretak Ferdigstillelse : 2022 Prosjektleder: Kristian Hansen Team: Tove Obrestad Manskow, Jan Fredrik Johansen, Daniel Eggegjerde, David Toften, Kathrin Freitag, David Toften, Magnus Nordal Hauken, Sondre Schou Hauger...

Stengata 1-3

Stengata 1-3

Stengata 1-3 KORT TEKST OM PROSJEKTET Prosjektleder Kristian Hansen Tam: Daniel Eggereide, Sondre Schou Hauger, Jan Fredrik Johansen, Joachim Westheim, Nora Kristine Nordhaug, Tove Obrestad Manskow Foto: Helge...

Lyse netter/Kvart på tre

Lyse netter/Kvart på tre

Lyse netter/Kvart på tre Sted: Moss Størrelse: 50 m2 Status: Ferdigstilt 2019   Paviljongen er tegnet til litteratur- og musikkfestivalen Lyse Netter, som avholdes hver sommer i hagen rundt Alby Gård på Jeløy. Paviljongen ble bygget i samarbeid med Verket Fablab....

Dronningens gate 19

Dronningens gate 19

Dronningens gate 19 Sted: Moss Prosjektets hovedmål har vært å transformere et eksisterende kontorbygg til å bli en fleksibel, fremtidsrettet og miljøvennlig arbeidsplass med svært sentral beliggenhet. Det planlegges for moderne kontorlokaler med høye klima- og...

Festelia 11

Festelia 11

FESTELIA 11 Sted: Moss Prosjektleder: Tove Obrestad Manskow Team: Jan Fredrik Johansen, Sondre Schou Hauger

Skogstien 41

Skogstien 41

Skogstien 41 Sted: Moss Type/Størrelse: Fritidsbolig Prosjektleder Tove Obrestad Manskow Foto: Tove...

Rosenvinge park felt a

Rosenvinge park felt a

ROSENVINGE PARK FELT 2A År:             2017-2022 Kunde: Enata Eiendom AS/Betongbygg Eiendom AS Rolle: Arkitekt og ansvarlig søker Fase: Forprosjekt og gjennomføring/detaljprosjekt  Felt 2a er en del av en større utbygging på Rosenvinge Park og består av to...

Roald Amundsens gate

Roald Amundsens gate

ROALD AMUNDSENS GATE   Prosjektet er resultatet av en invitert prosjektkonkurranse for regulering, utforming og utnyttelse av boliger i Roald Amdundsens gate 47-49 i Sarpsborg sentrum.  Eiendommen ligger i randsonen mellom den urbant pregede bebyggelsen og de...

Festeveien 19

Festeveien 19

FESTEVEIEN 19 Sted: Moss Prosjektleder : Tove Obrestad Manskow Team: Kristine Gulliksen, Sondre Schou Hauger, Daniel Eggereide

Olimb

Olimb

OLIMB Sted: Moss Prosjektleder: Kathrin Freitag Team: Kristian Hansen, Jan Fredrik Johansen

Rabekkgata

Rabekkgata

Rabekkgata Sted: Moss Området ligger med umiddelbar nær- het til Melløs stadion og omkring- liggende park/idrettsarealer. Nye of- fentlig tilgjengelige uteom bør by på noe som kan supplere tilbudet som allerede ligger der. Vi ser for oss tur- veien fra Høyda i...

Hvaler skole

Hvaler skole

Faser: Fra skisseprosjekt til ferdigattest Prosjektleder: Kathrin Freitag Team: Kristian Hansen, Jan Fredrik Johansen, Kristine Gulliksen, Sondre Schou Hauger

Askim videregående skole

Askim videregående skole

Askim videregående skole Sted: Moss Status: Rammesøknad Faser: Fra skisseprosjekt til rammesøknad BREAM: Det arbeides med å få bygget BREAM sertifisert. Krav om passivhus Askim videregående skole skal få et nybygg/tilbygg som erstatning for deler av skoleanlegget...

Rygge Bygdetun

Rygge Bygdetun

Rygge Bygdetun TYPOLOGI: UTESCENE Sted: Rygge Størrelse: 200 m2 Status: Ferdigstilt 2020   Prosjektet omfatter et nytt tak over utescenen på Rygge Bygdetun og rehabilitering av de eksisterende forholdene. Før det nye taket, besto utescenen av et hevet scenegulv, to...

Personalpartner
Personalpartner

Personalpartner

Sted: Moss Størrelse: 450 m2 Status: ferdigstilt 2019 Prosjektet er et helsehus som vil inngå i et eksisterende anlegg for tilrettelagt arbeidstrening. Bygningen inneholder kontorplasser og fasiliteter for deltagere av arbeidsmarkedstiltak, som treningsrom med...

Tomb VGS, tilbygg

Tomb VGS, tilbygg

Tomb VGS Tomb VGS er en skole i utvikling som planlegger økt tudietilbud i årene som kommer innenfor gårds og landbruksstudier. Skolen er en viktig institusjon i kommunen som tilretteleger for opplæring og skaper interesse for landbruk, samt å tiltrekke unge...

Rådhusgata 3

Rådhusgata 3

Rådhusgata 3 Sted: Moss Type/Størrelse: Boligbebyggelse med næring, 4500 m2 Status: Pågående reguleringsprosess Prosjektleder: Sondre Shou Hauger Team: Heidi Sommerstad, Daniel Eggegjerde, Jan Fredrik Johansen, Kristian Hansen, Nora Nordhaug, Eirik Traavik...