Værftsgata

3-500 boliger

Ca 50.000 m2 BTA

 Rehabilitering, byutvikling, boliger, næring

Status: Under prosjektering + regulering

  Et tidligere verfts- og industriområde rett nord for Kanalen i Moss skal omdannes til nytt boligområde, med noe næring. Området har umiddelbar nærhet til sjøen, og er en del av Moss sentrum. Boligene vil ligge fem minutters sykkeltur fra nye Moss stasjon og tett på gågate, teater, og Jeløyas vakre natur. Østavind jobber med regulering av området og overordnet utforming av tre av kvartalene, samt prosjektering av leiligheter i gamle Persilfabrikken. Prosjektet har mål om byggestart høsten 2024.

 

Hovedmålsetninger for prosjektet:

Bidra til at Moss «finner igjen» sin identitet som kystby, åpne opp havna og kanalen for alle i byen.
Finne en god balanse mellom skjermede, private og offentlig tilgjengelige uterom
Lage sentrumsnære boliger og næringslokaler som i liten grad er avhengig av bilbruk. Boliger som

har gangavstand til sentrum vil være med på å støtte og revitalisere næringslivet der.

Gjøre det mer attraktivt å sykle og gå, ved at området blir tryggere, hyggeligere og mer oversiktlig

enn det er i dag.

Legge til rette for et nytt, sentralt og bilfritt byrom langs havna, der eksisterende og nye matvarehandler

vil kunne være en del av et større miljø som tilbyr kortreiste matvareprodukter.

Planlegge for varierte og miljøvennlige boliger med topp bokvalitet og sjøutsikt

 

 

Prosjektansvarlig: Sondre Schou Hauger

Prosjektleder: Nora Kristine Nordhaug

Reguleringsansvarlig: Daniel Eggereide

Team: Tove Obrestad Manskow, David Toften, Eva Merete Sølsnes Hasselgård