Skogstien 41

Sted: Moss

Type/Størrelse: Fritidsbolig

Prosjektleder Tove Obrestad Manskow

Foto: Tove Lauluten