Om oss

 

Østavind Arkitekter AS er et kontor som arbeider innenfor et vidt spekter av arkitekturfeltet. Gjennom byggeprosjekter og planoppgaver har vi drevet stedsutvikling i Moss og omegn gjennom flere tiår.

Vi er et kontor med bred og sammensatt kompetanse innenfor arkitektur og regulering, og gjennomfører prosjekter i alle skalaer, fra små private til store oppgaver i privat og offentlig sektor innenfor skole, helse og kultur. Vi er for tiden 13 ansatte og holder til i sentrum av Moss.

Vårt interessefelt ligger i å beherske spennet i arkitekturfaget og finne gode løsninger uavhengig av skala og omfang. Oppgavene våre omfatter blant annet stedsutvikling, arkitektonisk konsept, transformasjon og gjennomføring av arkitekturoppgaver.

Arbeidet vårt er forankret i arkitektfaglig tyngde og erfaring, lokalkunnskap og bredde i faglig tilnærming.

Hovedtyngden av prosjektene våre er lokalisert i Moss og omegn, men dette ekskluderer ikke deltagelse i prosjekter innenfor et videre geografisk område.

Østavind Arkitekter AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for rollene ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende for arkitektarbeider.