Historien

 

Kontoret ble opprinnelig etablert i 1972 under navnet Sivilarkitekt MNAL Jan Jansen. Grunnlaget for driften var realisereringen av 1. premie i nasjonal arkitektkonkurranse om Rådhus, samfunnshus og bank i Moss (med Erik Nærby og Gunnar Ording) og 1. premie i konkurranse om reguleringsplan med boligtyper i Brunlanes kommune. I årene 1981-86 arbeidet kontoret i kompaniskap med sivilarkitekt MNAL Marit Johansen.

Kontoret ble omorganisert i 1995 under navnet Jansen Arkitekter AS, drevet av sivilarkitektene MNAL Jan Jansen, Kjersti Nygård og Jan- Fredrik Johansen. I 2014 ble kontoret overtatt av en gruppe ansatte og drives i dag av Kristian Hansen, Sondre Schou Hauger og Tove Obrestad Manskow, alle Master i arkitektur MNAL. I forbindelse med endringen i eierskap var det naturlig å videreføre virksomheten under et nytt navn, som ble Østavind Arkitekter AS.

Kontoret har i alle år prioritert å betjene Mosseregionen, men har også hatt oppdrag ellers i Østfold og i nabodistriktene. Dette har betydd at kontoret har hatt kvalifikasjoner og bemanning til å kunne påta seg alle typer oppdrag fra hytter og eneboliger til større bolig-anlegg, skoler, sykehjem og administrasjonsbygg, regulerings- og bebyggelses-planer. Kontoret har kontinuerlig holdt seg oppdatert gjennom deltagelse på etter-utdannelseskurs og arkitektkonkurranser og har gjennom årene mottatt flere bygge-skikkpriser.