Rygge Bygdetun
Rygge Bygdetun
Rygge Bygdetun
Rygge Bygdetun

Rygge Bygdetun

TYPOLOGI: UTESCENE

Sted: Rygge

Størrelse: 200 m2

Status: Ferdigstilt 2020

Prosjektet omfatter et nytt tak over utescenen på Rygge Bygdetun og rehabilitering av de eksisterende forholdene. Før det nye taket, besto utescenen av et hevet scenegulv, to små boder, fire skjermvegger, og mest markant, fire frittstående sperrer i limtre. Limtresperrene faller i høyde mot scenens bakkant, i front gir det en mønehøyde på drøye 11 meter og bakerst knappe 7,5 meter. Den eksisterende konstruksjonen ble bevart som den sto, med unntak av noen tekniske svakheter som måtte utbedres.

Utescenens nye tak er lagt direkte på den spisse sperrekonstruksjon. Taket er utført i trebord, som er festet til en takås i limtre med hakket overkant, tilpasset den eksisterende konstruksjonens fallende høyde. Bordkledningen skjøtes på langs med små lysinnslipp utført i sink og glass. Hvert bord har en skjøt plassert forskutt i forhold tilden neste, slik at scenen får en naturlig lyssetning, som minner om klassisk teaterbelysning. For å tilpasse scenetaket til bygdetunets fine, historiske trebygninger er trekonstruksjonen og -kledningen beiset mørk.

 Taket skjermer 17. mai-arrangementer mot vind og vær og danner scenografisk bakteppe for teaterforestillingerog sommerkonserter på bygdetunet.

Foto: Østavind Arkitekter