Per Sivles Vei 5

TOREDRØDKNAUSEN BOLIGER

Sted: Moss

Eiendommen ligger høyt og fritt med fantastiske utsiktsforhold i et bredt spekter og særpreget naturlig terreng på store deler av arealet. Prosjektet er utviklet med målsetning om å ivareta mest mulig av tomtens karakter, både som landskapselement og som grønt nærmiljø for den omkringliggende bebyggelsen.

Kollen i vest utgjør eiendommens høyeste punkt og terrenget faller fra den i alle retninger. Vi valgte derfor å bruke den som premissgiver for bygningenes plassering og form.

Bebyggelsen er plassert i 4 lave rekker som knekker seg rundt kollen med terrenglinjene, som konsentriske sirkelsegmenter. Dette gir et godt utgangspunkt for bevaring av topografi og grønne overflater, noe som vil opprettholde det eksisterende inntrykket av åsen i størst mulig grad.

Denne strategien gir litt ulik orientering på bygningene, og alle vil, etter vår vurdering, få svært flotte forhold når det gjelder sol, sikt og naturgitte omgivelser. Kollen bevares som starten på et grønt landskapsdrag som strekker seg mellom husene og danner et gjennomgående belte fra øst til vest.

Prosjektet inneholder 20 boliger fordelt på 4 bygninger i to etasjer med parkering under terreng. Ved å gi bebyggelsen småhusskala, er den tilpasset omgivelsenes bebyggelse ivaretar kirkens rolle som viktigste element på åsryggen, både lokalt og sett fra bysiden.

Boligenes størrelser er varierte, fra 73 m2 og opp til 123 m2, noe som tilrettelegger for store valgmuligheter. Alle er planlagt gjennomgående og lyse og har uteoppholdsareal og god visuell kontakt med omgivelsene på begge sider.