Hoppern skole
Hoppern skole
Hoppern skole
Hoppern skole

HOPPERN SKOLE

Oppdragsgiver: MK Eiendom

BREAM : VERY GOOD

STØRRELSE: 9900 m2 inkl idrettshall.

PRIS: Byggeskikksprisen 2019

FASER: Fra skisseprosjekt til ferdigattest

TYPOLOGI : Skolebygg

Nye Hoppern skole ligger sentralt på Jeløya i Moss, og erstattet den eksisterende skolen på samme sted. Skolen er en 5-parallell ungdomsskole med flerbrukshall bygget i massivtre, og er dimensjonert for 450 elever og 50 ansatte. Skolebygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og er sertifisert som BREEAM-NOR Very Good. Både skolebygg og idrettshall har solceller på taket, og er med på å imøtekomme det stadig mer presserende behovet for bærekraftige bygninger.

Skolen fremstår med volum og høyde som en tydelig markør i den lave og kompakte småhusbebyggelsen i nærområdet. Det er derfor lagt spesielt vekt på gode arkitektoniske løsninger og et formuttrykk som er godt tilpasset både funksjon og sted. Prosjektets fasader er prosjektert med en nøktern detaljering og fargebruk, for å tilpasse skolen til området den er plassert i. Skolebygningen er lagt i en vinkel i det nordvestre hjørnet av den vel 16 mål store tomta, med skolegården én etasje høyere enn adkomsten fra Th. Kittelsens gate. Bygningen fungerer på den måten som en barriere mot trafikkstøyen for skolens uteoppholdsarealer, samtidig som solforhold utnyttes best mulig.

Det er lagt opp til at gående og syklende kan ankomme skoleområdet fra tre sider, med mye sykkelparkering og oversiktlig adkomst. Mot vest, mellom skolen og idrettshallen, er det etablert et bilfritt torg som gir en flott adkomst til skolen, samtidig som den vil kunne brukes aktivt både i skolehverdagen og ved spesielle anledninger. Høydeforskjellen mellom øvre og nedre skolegård benyttes bl.a. til sittetrinn og skatemuligheter. Her har man utsikt til torget og de grønne omgivelsene mot vest.

 

Foto: Helge Eek