Dronningens gate 19

Sted: Moss

Prosjektets hovedmål har vært å transformere et eksisterende kontorbygg til å bli en fleksibel, fremtidsrettet og miljøvennlig arbeidsplass med svært sentral beliggenhet. Det planlegges for moderne kontorlokaler med høye klima- og energiambisjoner og revitalisert arkitektonisk uttrykk som speiler vår tid, samtidig som eksisterende konstruksjon og fasader bevares. 

Nybygget som planlegges på dagens parkeringsplass i nord, vil kobles sammen med eksisterende bygningsmasse via et glassbygg som inneholder foaje og kommunikasjon både vertikalt og holisonatalt. Dette vil fremheve kvalitetene ved både eksisterende og ny bebyggelse og sørge for en fin arkitektonisk helhet. 

Med denne sentrale beliggenheten i direkte tilknytning til offentlig kommunikasjon og byliv, kan behovet for biltransport minimeres og man kan bidra til og legge til rette for miljøvennlig transport. 

Den eksisterende bygningsmassen har stort potensiale for transformasjon. Den er godt prosjektert og utført, med holdbare og robuste materialer i bærekonstruksjon og fasader. Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse gir prosjektet et lavt karbonavtrykk. Ved å beholde eksisterende betongkonstruksjoner og mesteparten av fasadene, bidrar prosjektet til store ressursbesparelser og reduserte klimagassutslipp. Mindre rivning og dermed mindre tilførsel av nye bygningsmaterialer vil bidra til redusert transport til og fra byggeplassen.

 

Illustrasjoner : Østavind Arkitekter