Rabekkgata

Sted: Moss

Området ligger med umiddelbar nær- het til Melløs stadion og omkring- liggende park/idrettsarealer. Nye of- fentlig tilgjengelige uteom bør by på noe som kan supplere tilbudet som allerede ligger der. Vi ser for oss tur- veien fra Høyda i retning sentrum som et perlekjede av små og storeoffentlig tilgjengelige uterom av ulikkarakter. Opplevelsen langs “perle- kjedet” blir rik ved at noen plassrom tilbyr lek, andre mulighet for en kaffe– kopp. Noen rom er grønne, andre er kanskje mer mer bymessig innredet, som et lite nabolagstorg.

Rabekkporten ligger i umiddelbar nærhet til idrettsanlegg. Her er det lett å se for seg et aktivt liv, både for småbarnsfamilier, tenåringer og spreke eldre. Felles aktivitetstilbud innenfor prosjektområdet vil kunne virke som trekkplaster og identitetsskaper. Mulige elementer som kan innarbeides i landskapskonseptet er

 • utendørs gymområde

 • ballbinge

 • skatepark

 • basketballbane

 • buldrevegg

 • lekeplass med fokus på klatring og balanse

 • sandvolleyballbane

 • petanque-område

 • Akebakke for de minste

  Vi ser for oss at hvert utbyggingstrinn/kvartal kan få ett særegent felles- tilbud, slik at prosjektet som helhet vil kunne skilte med et rikt utvalg av aktiviteter. Dette, i samspill med arkitektonisk grep og materialbruk, vil gi de ulike trinnene sin unike karakter.

  Forbindelsen til eksisterende idrettsanlegg poengteres og forsterkes ved byggenes henvendelse og fysiske gangforbindelser.

Prosjektleder : Nora Nordhaug

Team: Sondre Schou Hauger, Jan Fredrik Johansen, Magnus Nordal Hauken, Joachim Westheim, Tove Obrestad Manskow, Eirik Traavik Nesheim