PARKTEATRET MOSS

 

Sted: Moss

Prosjekttype: Rehabilitering og utvidelse av kulturhus

Bruttoareal: ca 2.350 kvadratmeter

Byggherre: Moss kommunale Eiendomsselskap

Totalentreprenør: Hersleth Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 82 millioner kroner

Arkitekt: Østavind Arkitekter

 

Parkteateret og Samfunnshuset utgjør til sammen Moss kulturhus, som begge hadde store behov for vesentlige oppgraderinger. Østavind Arkitekter har i samarbeid med MKEiendom og Hersleth Entreprenør totalrehabilitert og utvidet Parkteateret, mens Samfunnshuset er omgjort til en black box med oppgradering av tekniske anlegg.

 

Parkteatret

Parkteatret ligger sentralt i Moss sentrum, og er svært attraktivt med kulturhistoriske kvaliteter for Moss by som et nybygg ikke vil kunne tilby. Stedet har en særegen identitet, er forankret i Moss befolknings bevissthet, har en interessant historisk ramme, vakre interiører og arkitektur av høy bygningshistorisk verdi. Parkteatret ble tegnet av arkitektene Torp og Torp, og oppført av byggmesterfirmaet Brødr. Peterson i tidsrommet 1936-39. Bygningen ble planlagt som en kombinert kino- og teaterbygning og er ifølge Fylkeskonservatoren i Østfold ”en viktig representant for datidens kulturhus-arkitektur”. Parkteatret er dimensjonert for 550 publikum (355 i sal og 195 på galleri) i tillegg til ansatte.

 

Prosjektet bestod av full rehabilitering av Parkteatret som ble oppgradert slik at det tilfredsstiller Riksteaterets krav og retningslinjer for regionalt kulturhus. Det ble gjennomført en totaloppussing av alle arealer, inkludert utvidelse av foajeen, flere toaletter og bedre tilgang til teatersalen. Sidescenene ble senket slik at de nå ligger på samme nivå som hovedscenen, og Storgata 25 ble innlemmet i bygget, slik at hovedscenen fikk en stor bakscene med innlasting direkte fra gateplan. Resten av Storgata 25 benyttes til backstage og garderobefasiliteter, samt kontorarbeidsplasser i 3. og 4. etasje. Tidligere var kun en del av Parkteaterets inngangsparti eksponert mot Dronningens gate, men i forbindelse med rehabiliteringen ble foajeen utvidet med om lag 120 kvadratmeter ved siden av midtpartiet og foajeen. Detaljer som de to billettlukene, klokker, armatur og runde taklamper er rehabilitert og nennsomt satt tilbake på plass. Alle overflater er tilbakeført som på slutten av 1930-tallet.

 

I gjennomføringen av prosjektet ble det etterstrebet at originale konstruksjoner, bygningsdeler og overflater ble bevart og satt i stand i størst mulig grad, der det ikke kom i direkte konflikt med overordnede føringer som for eksempel brannsikring og daglig drift. Store deler av Parkteatret er bevaringsverdig, og farge- og materialvalg ble basert på eksisterende løsninger samt opprinnelig prosjektbeskrivelse. Dette inkluderte også utforming av detaljer og kledninger, eksempelvis stofftapet og varierende typer panel, som ønskes bevart eller tilbakeført til opprinnelige material-bruk. All materialbruk skal gi et solid og godt estetisk uttrykk, samt være holdbare og slitesterke.

 

Samfunnshuset

Samfunnssalen er en del av Rådhuskomplekset som sto ferdig i 1974, ble tegnet av arkitektene Jansen, Nærby og Ording på bakgrunn av 1. plass i en nasjonal arkitektkonkurranse. Bygningen er bygd som en tegl- og betongkonstruksjon, med glassfasade inn mot Rådhus-gården og store vinduer ut mot Byparken. Bygningen ligger sentralt i Moss sentrum i enden av gågata og med Byparken og kirken som nærmeste naboer. Samfunnshuset er en del av Rådhus- anlegget i Moss, og ligger kun et steinkast unna Parkteatret og med få minutters gangavstand til kollektivtransport, buss og tog. Rådhus-anleggets plassering i bybildet er gunstig da det er en del av byens historiske sentrumstyngdepunkt og også bør være en del av det fremtidige tyngdepunkt i Moss sentrums byutvikling.

 

Nå er den eksisterende salen oppgradert til en moderne black box med stort og moderne sceneareal og fleksible løsninger som gjør at salen kan brukes til alt fra teater og konserter til politiske møter og andre større arrangementer. Det er i forprosjektet etterstrebet at originale konstruksjoner, bygningsdeler og overflater bevares og settes i stand i størst mulig grad. På plass er et skyveamfi med 198 sitteplasser, nytt gulv og sceneteknisk utstyr. Langs alle vegger er det montert sorte, motoriserte blendingsgardiner. I tillegg til selve hovedsalen er det etablert et nytt back stage-areal for artister, og vestibylen og kjelleretasjen med toaletter, garderober og flere mindre saler oppgradert.