Bærekraft

Vi satser på bærekraft gjennom økt fokus på varighet og kompetanseheving

Som Miljøfyrtårn-bedrift har vi sett på hvordan vi som arkitekter kan ha en størst mulig påvirkning for en bærekraftig framtid. Bygninger etterlater seg et omfattende miljø-, ressurs- og klimagassavtrykk gjennom sin levetid, og har derfor bestemt oss for å rette et spesielt fokus på varighet. Som arkitekter har vi et spesielt ansvar for å oppnå bygninger med elementære arkitektoniske kvaliteter som forlenger levetiden. Vi tror også at kunnskap om bærekraftige løsninger blir spesielt viktig for oss som rådgivende virksomhet, som et ess i ermet i møte med byggherrer og andre som til syvende og sist bestemmer hva som bygges. Intern kompetanseheving blir derfor en viktig brikke i miljøarbeidet.

Hoppern skole

 Arkitektonisk kvalitet og bærekraft – Økt varighet gjennom vakre og funksjonelle bygninger

Vi erkjenner at det vi gjør som arkitekter har effekter for både folks trivsel, miljøets tåleevne og forbruk av ressurser. Globalt står byggenæringen for en svært stor andel av alt CO2-utslipp, energiforbruk og avfall. Produksjon og transport av materialer, bygge- og anleggsarbeider, drift og vedlikehold bidrar til bygningers samlede miljøbelastning. Bygninger med lang levetid begrenser dette, og vi tror derfor at varighet er et sentralt begrep for å kunne snakke om bærekraftig arkitektur.

Lovverket sikrer at nye bygninger skal være energieffektive i bruk. Bestandige, holdbare materialer og tekniske løsninger kan gi økt levetid for bygninger, men varighet henger også sammen med estetikk og funksjonalitet. Vi tror at de bygningene som blir best tatt vare på er vakre og velutformede bygninger som folk trives med, blir glade i og får tilknytning til. Vi har derfor et ansvar for at bygningene får det lille ekstra som bidrar til en rik og tilfredsstillende opplevelse, både innenfor og utenfor huset fire vegger.

Ved å trakte etter smarte løsninger kan vi tilrettelegge for arkitektoniske kvaliteter som gode dagslysforhold, inspirerende romlige løsninger og estetisk berikende omgivelser. Man kan ikke sette likhetstegn mellom bærekraft og god arkitektur, men vi tror at bærekraftige byggeri langt på vei kan oppnås gjennom fokus på arkitektoniske kvaliteter.

Styrket kompetanse på miljø – Imøtekomme ambisjoner om bærekraft i alle prosjekter

For å styrke ferdighetene våre innen miljøvennlig materialbruk, gjenbruk, transformasjon og andre miljøtema setter vi nå av ekstra tid til ekstern kursing. Samtidig skal vi høste erfaringer fra egne prosjekter med bærekraftige løsninger i spennet fra BREEAM-bygg, arealeffektivitet og tekniske løsninger til gjenbruk og andre varige løsninger som forlenger bygningenes levetid.

Med lærdom fra egne prosjekter og eksternt påfyll tror vi at vi kan stå tryggere i å anbefale riktige løsninger for riktig prosjekt, på veien mot bedre og dermed mer bærekraftig arkitektur. Målet er å være i stand til å foreslå bærekraftige løsninger i alle prosjekter, og gradvis gjennomslag for dette i flere av våre realiserte bygninger i årene framover.

 

 

Som miljøfyrtårn skal vi kartlegge resultater av miljøarbeidet over tid.

Siste kartleggingsrapport 2022 kan leses her

Hoppern skole

Bærekraft

Vi satser på bærekraft gjennom økt fokus på varighet og kompetanseheving

Som Miljøfyrtårn-bedrift har vi sett på hvordan vi som arkitekter kan ha en størst mulig påvirkning for en bærekraftig framtid. Bygninger etterlater seg et omfattende miljø-, ressurs- og klimagassavtrykk gjennom sin levetid, og har derfor bestemt oss for å rette et spesielt fokus på varighet. Som arkitekter har vi et spesielt ansvar for å oppnå bygninger med elementære arkitektoniske kvaliteter som forlenger levetiden. Vi tror også at kunnskap om bærekraftige løsninger blir spesielt viktig for oss som rådgivende virksomhet, som et ess i ermet i møte med byggherrer og andre som til syvende og sist bestemmer hva som bygges. Intern kompetanseheving blir derfor en viktig brikke i miljøarbeidet.

Arkitektonisk kvalitet og bærekraft – Økt varighet gjennom vakre og funksjonelle bygninger

Vi erkjenner at det vi gjør som arkitekter har effekter for både folks trivsel, miljøets tåleevne og forbruk av ressurser. Globalt står byggenæringen for en svært stor andel av alt CO2-utslipp, energiforbruk og avfall. Produksjon og transport av materialer, bygge- og anleggsarbeider, drift og vedlikehold bidrar til bygningers samlede miljøbelastning. Bygninger med lang levetid begrenser dette, og vi tror derfor at varighet er et sentralt begrep for å kunne snakke om bærekraftig arkitektur.

Lovverket sikrer at nye bygninger skal være energieffektive i bruk. Bestandige, holdbare materialer og tekniske løsninger kan gi økt levetid for bygninger, men varighet henger også sammen med estetikk og funksjonalitet. Vi tror at de bygningene som blir best tatt vare på er vakre og velutformede bygninger som folk trives med, blir glade i og får tilknytning til. Vi har derfor et ansvar for at bygningene får det lille ekstra som bidrar til en rik og tilfredsstillende opplevelse, både innenfor og utenfor huset fire vegger.

Ved å trakte etter smarte løsninger kan vi tilrettelegge for arkitektoniske kvaliteter som gode dagslysforhold, inspirerende romlige løsninger og estetisk berikende omgivelser. Man kan ikke sette likhetstegn mellom bærekraft og god arkitektur, men vi tror at bærekraftige byggeri langt på vei kan oppnås gjennom fokus på arkitektoniske kvaliteter.

Styrket kompetanse på miljø – Imøtekomme ambisjoner om bærekraft i alle prosjekter

For å styrke ferdighetene våre innen miljøvennlig materialbruk, gjenbruk, transformasjon og andre miljøtema setter vi nå av ekstra tid til ekstern kursing. Samtidig skal vi høste erfaringer fra egne prosjekter med bærekraftige løsninger i spennet fra BREEAM-bygg, arealeffektivitet og tekniske løsninger til gjenbruk og andre varige løsninger som forlenger bygningenes levetid.

Med lærdom fra egne prosjekter og eksternt påfyll tror vi at vi kan stå tryggere i å anbefale riktige løsninger for riktig prosjekt, på veien mot bedre og dermed mer bærekraftig arkitektur. Målet er å være i stand til å foreslå bærekraftige løsninger i alle prosjekter, og gradvis gjennomslag for dette i flere av våre realiserte bygninger i årene framover.

 

Som miljøfyrtårn skal vi kartlegge resultater av miljøarbeidet over tid. Siste kartleggingsrapport kan leses her