PERSONALPARTNER

Sted: Moss

Størrelse: 450 m2

Status: ferdigstilt 2019

Prosjektet er et helsehus som vil inngå i et eksisterende anlegg for tilrettelagt arbeidstrening. Bygningen inneholder kontorplasser og fasiliteter for deltagere av arbeidsmarkedstiltak, som treningsrom med garderober, dataområde, skype- rom, hvilerom og møterom.

Bygningen er planlagt som en komposisjon av to elementer, et horisontalt og et vertikalt. Det vertikale hjørnemotivet fremstår i hovedsak som lukket, mens det horisontale har en variasjon av åpninger i ulike og grupperte formater. Det vertikale elementet fremhever inngangen som er lagt i sydenden av bygningen, overbygget av en baldakin.

Gatefasaden er regelmessig og formell og preges av god materialbruk i tegl og sedertre. Det er lagt inn et vertikalt brudd som markerer et skille mellom indre funksjoner og som underdeler fasaden. Det er i tillegg lagt en inngang i nordenden. Den fremstår som en slisse og aktiviserer denne delen av bygningen og gir den variasjon. Murveggene fremstår som rammer for vinduene med tilhørende felt kledd i tre.

Den nye bygningen er omgitt av bebyggelse med stor skala. For å tilrettelegge for et hyggelig oppholdsareal ute, er det laget et brudd i bygningen mot vest med en skjermet uteplass. Den er adskilt fra bygningen med store glassflater og vil dermed også tilføre rommene innenfor kvaliteter i form av lys og hyggelig sikt.

Foto: Østavind Arkitekter AS