Værftsgata 7

Værftsgata 7

Værftsgata 3-500 boliger Ca 50.000 m2 BTA  Rehabilitering, byutvikling, boliger, næring Status: Under prosjektering + regulering   Et tidligere verfts- og industriområde rett nord for Kanalen i Moss skal omdannes til nytt boligområde, med noe næring. Området har...

Rabekkgata

Rabekkgata

Rabekkgata Sted: Moss Området ligger med umiddelbar nær- het til Melløs stadion og omkring- liggende park/idrettsarealer. Nye of- fentlig tilgjengelige uteom bør by på noe som kan supplere tilbudet som allerede ligger der. Vi ser for oss tur- veien fra Høyda i...