ROALD AMUNDSENS GATE

Prosjektet er resultatet av en invitert prosjektkonkurranse for regulering, utforming og utnyttelse av boliger i Roald Amdundsens gate 47-49 i Sarpsborg sentrum.

Eiendommen ligger i randsonen mellom den urbant pregede bebyggelsen og de tilgrensende villaområdene.

Hovedgrepet ble å videreføre den villamessige bebyggelsen, med en tidsriktig arkitektur som imøtekommer utviklingen av en sentral tomt.

Ved å videreføre gjenkjennelige arkitektoniske elementer: saltaket, arker og formater, utforsket vi om det muliggjør større bygningsvolumer, økt fortetting og sentrumsnærhet med et bomiljø og formuttrykk som føles familiært for nabolaget.

Det er brukt bestandige materialer, malt panel, tegl og metallplater. Basene i tegl som kontinueres gjennom i prosjektet, binder bebyggelsen visuelt sammen. Med oppbrutte volumer, fremstår byggene som lave og riktige hus med riktige proporsjoner i overgangen mot villabebyggelsen.

Spenningen mellom samtiden og det historiske, får formsvar i boligsammensetningen, med kombinasjon av moderne byvillaer med større leiligheter i de oppbrutte volumene, og mange små leiligheter og kollektiver i de største volumene.

 Ved å utvikle mange småleiligheter i sentrumsnærhet tilrettelegges det for innbyggere med ønske om en urban og miljøvennlig livsstil, som er videreført med næringslokaler som en økt befolkning understøtter grunnlaget for. Med en plassering nær bussterminalen kan noen av boligene være aktuelle for pendlere.

Mot de mest trafikkerte delene av prosjektgrensen foreslås det vinterhage og dyrking i fasadlivets vertikalkommunikasjon, som også fungerer som støyskjerm mot Korsgata.

Boligene deler en felles hage hvor det er tilrettelagt for sitteplasser langs husene. Vi ønsker å skape en grønn oase for samhold og kollektivt eierskap gjennom byggenes utforming og livet mellom husene.