Dronningens Gate 27

Sted: Moss

Størrelse: 3024,8 m2

Status: Ferdigstilt 2020

Boligbygningen i Storgata 21 er omgitt av fredede bygninger fra 1700- tallet, funksjonalisme, samt nyere og mer urbant pregede bygninger. Storgatas vest- og østside har ulik karakter og skala. Vestsiden har historisk småskala bebyggelse mens østsiden visuelt tilhører det urbane sentrum med høyere bebyggelse. Den nye bebyggelsen har bidratt til en styrking av kvartalsstrukturen ved at kvartalet, som har manglet bebyggelse i syd i lang tid, har blitt fullført. Med sin plassering på et sentralt gatehjørne, bidrar den til å definere kvartalets geometri og styrke en av byens historiske akser.

Det nye bygningsvolumet knytter seg til eksisterende bygning i Dronningens gate 27 og danner avslutningen på den urbant pregede fasaderekken på sydsiden av kvartalet. Det buede motivet mot krysset Storgata/ Dronningens gate refererer til de staselige 30-talls naboene, Parkteateret og Dronningens gate 30, samtidig som det uttrykker bygningens «dreiningspunkt» før den fortsetter nordøst og avsluttes mot Storgata 25.

Som et ledd i å tilpasse det nye bygningsvolumet til de ulike skalaene i omgivelsene er det oppdelt vertikalt med ulik fargesetting og med variasjon i vindusformater, slik at det visuelt underdeles ut mot Storgata. Bygningen er utført med fasader i mørk tegl og murpuss i kompletterende nyanser. Den inneholder 23 leiligheter fordelt på 5 etasjer, parkeringsareal samt utvidelse av arealet i restaurant Ming.

Foto: Helge Eek