Østre Årefjordvei 201

Østre Årefjordvei 201

Prosjektet omfatter ombygging og modernisering av en eksisterende bolig, inkludert videreføringen av opprinnelig laftekaste fra 1600-tallet.

Boligen er utformet med hensyn på å rendyrke og eksponere den eldste delen av eksisterende bygg, fjerne adderte ikke-opprinnelige elementer fra 60-tallet og la nytt tilbygg underordne seg hovedvolumet.

Boligen består av to saltaksvolumer som er forskutt i forhold til hverandre. Det opprinnelige hovedvolumet er beholdt i prosjektet og den gamle laftekassen fra 1600-tallet er nå blitt en historisk del av interiøret.

Det er tatt utgangspunkt i å bevare tømmerkassen i størst mulig grad. Denne delen er gitt romfunksjoner som ikke er like avhengige av store vindusflater og romhøyde. Tilbygget er i kontrast en åpen planløsning og åpner seg ut mot omgivelsen.

Fargevalg og utforming forankrer bygningen til det kulturhistoriske landskapet. En rød ton i ton fargesetting av alle elementer i eksteriøret sikrer et enhetlig utrykk og understreker husets volum.

Prosjektet mottok byggeskikkspris i 2017.

 Foto: Østavind Arkitekter AS