Tomb VGS

Prosjektet består av to nye tilbygg til eksisterende Tomb VGS: Ett bygg for undervisning og ett for kontorer og administrasjon.

Undervisningsbygget er oppført med gul tegl, tilsvarende som eksisterende gymbygg, med innslag av beiset tre. Bygget har pulttak mot skolegården og flatt tak mot fotballbanen, er i én etasje og er utformet slik at det innordner seg i den eksisterende situasjonen og terrenget. Plasseringen på tomten gjør at bygget er med på å definere og tydeliggjøre adkomsten til skolen, og sammen med det eksisterende skolebygget dannes en ny og mer intim uteoppholdsplass mellom volumene. Inn mot gårdsplassen er det store glassflater som visuelt knytter tilbygget sammen med skolens hovedinngang i glass vis-a-vis nybygget.

Mellom tilbygg og eksisterende skole er det etablert et nytt tak langs det eksisterende gymbygget, slik at man kan gå tørrskodd mellom alle byggene. Taket er utformet som en forlengelse av pulttaket på tilbygget, og er utført med synlige trekonstruksjoner. Mot utsiden er fasaden på tilbygget brutt opp og gir plass til felter med trekledning, noe som tydeliggjør de konstruktive veggskivene av tegl, og som også gjør at bygget oppleves mindre massivt fra utsiden. Vinduer er tilpasset byggets innvendige funksjon.

Foto: Østavind Arkitekter AS