Tomb VGS

Tomb VGS er en skole i utvikling som planlegger økt tudietilbud i årene som kommer innenfor gårds og landbruksstudier. Skolen er en viktig institusjon i kommunen som tilretteleger for opplæring og skaper interesse for landbruk, samt å tiltrekke unge mennesker til regionen. Tilbygget er tilpasset eksisterende bebyggelse og terreng. Tilbyggene skal inneholde flere nye undervisningsrom for skolen, samt utvidede lærerarbeidsplasser.

Prosjektleder: Kristian Hansen

Team: Jan Fredrik Johansen