Rådhusgata 3

Rådhusgata 3

Sted: Moss

Type/Størrelse: Boligbebyggelse med næring, 4500 m2

Status: Pågående reguleringsprosess