ROSENVINGE PARK FELT 2A

År:             2017-2022

Kunde: Enata Eiendom AS/Betongbygg Eiendom AS

Rolle: Arkitekt og ansvarlig søker

Fase: Forprosjekt og gjennomføring/detaljprosjekt

 Felt 2a er en del av en større utbygging på Rosenvinge Park og består av to punkthus på 8 etasjer med underliggende parkeringskjeller.Blokkene er plassert i randsonen av parken og 72 leiligheter med stor variasjon i utforming og størrelse. Prosjektet er på ca 6700m2 pluss tilhørende parkeringskjeller.