Dronningens Gate 27

Dronningens Gate 27

Dronningens Gate 27 Sted: Moss Størrelse: 3024,8 m2 Status: Ferdigstilt 2020 Boligbygningen i Storgata 21 er omgitt av fredede bygninger fra 1700- tallet, funksjonalisme, samt nyere og mer urbant pregede bygninger. Storgatas vest- og østside har ulik karakter og...
Rosenvinge park felt b

Rosenvinge park felt b

ROSENVINGE PARK FELT 2B Sted: Moss Type/Størrelse: Punkthus med boliger, 6000m2 bolig + P-anlegg Status: Under oppføring. Planlagt ferdigstilllelse 2022 Prosjektleder: Sondre Schou Hauger, Kathrin Freitag Team: Daniel Eggereide, David Toften, Jan Fredrik Joahnsen,...
Parkteatret Moss

Parkteatret Moss

Parkteatret Moss Parkteateret og Samfunnshuset utgjør til sammen Moss kultur-hus, som begge hadde store behov for vesentlige oppgraderinger. Hersleth Entreprenør har for Moss kommune totalrehabilitert og utvidet Parkteateret, mens Samfunnshuset er omgjort til en...
Hoppern skole

Hoppern skole

HOPPERN SKOLE Oppdragsviver: MK Eiendom BREAM : VERY GOOD STØRRELSE: 9900 m2 inkl idrettshall. PRIS: Byggeskikksprisen 2019 FASER: Fra skisseprosjekt til ferdigattest TYPOLOGI : Skolebygg BESKRIVELSE PROSJEKT Arkitektonisk uttrykk: Prosjektets fasader er generelt...
Værftsgata 7

Værftsgata 7

Værftsgata 3-500 boliger Ca 50.000 m2 BTA  Rehabilitering, byutvikling, boliger, næring Status: Under prosjektering + regulering   Et tidligere verfts- og industriområde rett nord for Kanalen i Moss skal omdannes til nytt boligområde, med noe næring. Området har...
Østre Årefjordvei 201

Østre Årefjordvei 201

Østre Årefjordvei 201 Prosjektet omfatter ombygging og modernisering av en eksisterende bolig, inkludert videreføringen av opprinnelig laftekaste fra 1600-tallet. Boligen er utformet med hensyn på å rendyrke og eksponere den eldste delen av eksisterende bygg, fjerne...