Dronningens Gate 27

Dronningens Gate 27

Dronningens Gate 27 Sted: Moss Størrelse: 3024,8 m2 Status: Ferdigstilt 2020 Boligbygningen i Storgata 21 er omgitt av fredede bygninger fra 1700- tallet, funksjonalisme, samt nyere og mer urbant pregede bygninger. Storgatas vest- og østside har ulik karakter og...
Rosenvinge park felt b

Rosenvinge park felt b

ROSENVINGE PARK FELT 2B Sted: Moss Type/Størrelse: Punkthus med boliger, 6000m2 bolig + P-anlegg Status: Under oppføring. Planlagt ferdigstilllelse 2022 Prosjektleder: Sondre Schou Hauger, Kathrin Freitag Team: Daniel Eggereide, David Toften, Jan Fredrik Joahnsen,...
Værftsgata 7

Værftsgata 7

Værftsgata 3-500 boliger Ca 50.000 m2 BTA  Rehabilitering, byutvikling, boliger, næring Status: Under prosjektering + regulering   Et tidligere verfts- og industriområde rett nord for Kanalen i Moss skal omdannes til nytt boligområde, med noe næring. Området har...
Østre Årefjordvei 201

Østre Årefjordvei 201

Østre Årefjordvei 201 Prosjektet omfatter ombygging og modernisering av en eksisterende bolig, inkludert videreføringen av opprinnelig laftekaste fra 1600-tallet. Boligen er utformet med hensyn på å rendyrke og eksponere den eldste delen av eksisterende bygg, fjerne...
Rosenvinge park felt a

Rosenvinge park felt a

ROSENVINGE PARK FELT 2A År:             2017-2022 Kunde: Enata Eiendom AS/Betongbygg Eiendom AS Rolle: Arkitekt og ansvarlig søker Fase: Forprosjekt og gjennomføring/detaljprosjekt  Felt 2a er en del av en større utbygging på Rosenvinge Park og består av to punkthus...
Rabekkgata

Rabekkgata

Rabekkgata Sted: Moss Området ligger med umiddelbar nær- het til Melløs stadion og omkring- liggende park/idrettsarealer. Nye of- fentlig tilgjengelige uteom bør by på noe som kan supplere tilbudet som allerede ligger der. Vi ser for oss tur- veien fra Høyda i...