Hoppern skole

Hoppern skole

HOPPERN SKOLE Oppdragsviver: MK Eiendom BREAM : VERY GOOD STØRRELSE: 9900 m2 inkl idrettshall. PRIS: Byggeskikksprisen 2019 FASER: Fra skisseprosjekt til ferdigattest TYPOLOGI : Skolebygg BESKRIVELSE PROSJEKT Arkitektonisk uttrykk: Prosjektets fasader er generelt...
Hvaler skole

Hvaler skole

Faser: Fra skisseprosjekt til ferdigattest Prosjektleder: Kathrin Freitag Team: Kristian Hansen, Jan Fredrik Johansen, Kristine Gulliksen, Sondre Schou...
Askim videregående skole

Askim videregående skole

Askim videregående skole Sted: Moss Status: Rammesøknad Faser: Fra skisseprosjekt til rammesøknad BREAM: Det arbeides med å få bygget BREAM sertifisert. Krav om passivhus Askim videregående skole skal få et nybygg/tilbygg som erstatning for deler av skoleanlegget som...
Tomb VGS, tilbygg

Tomb VGS, tilbygg

Tomb VGS Tomb VGS er en skole i utvikling som planlegger økt tudietilbud i årene som kommer innenfor gårds og landbruksstudier. Skolen er en viktig institusjon i kommunen som tilretteleger for opplæring og skaper interesse for landbruk, samt å tiltrekke unge mennesker...