Tidligere Jansen arkitekter

Kontoret Jan Jansen ble etablert i 1970 av Sivilarkitekt MNAL Jan Jansen som resultat av oppdraget om Moss rådhus. I 1996 ble det organisert som aksjeselskap og skiftet navn til Jansen Arkitekter AS, drevet av partnerne Jan Jansen, Kjersti Nygård og Jan- Fredrik Johansen. Sistnevnte var daglig leder frem til 01.01.2019.

Jansen Arkitekter AS markerte seg gjennom flere tiår med prosjekter både i Moss og Østfoldregionen. Av disse kan nevnes Moss rådhus, Statens hus, Malakoff skoles byggehall og en rikholdig portefølje av boligprosjekter av ulik skala.

I 2014 ønsket Jan Jansen å trekke seg tilbake og kontoret ble solgt til ansatte som driver det videre. Dette markerte starten på et generasjonsskifte på kontoret, som i dag eies og drives av Sondre Schou Hauger, Kristian Hansen, Jan- Fredrik Johansen og Tove Obrestad Manskow.

I forbindelse med endringen i eierskap var det naturlig å videreføre virksomheten under et nytt navn, Østavind Arkitekter AS. Vår målsetning er å drive kontoret videre på verdigrunnlaget og kvalitetskriteriene som er etablert gjennom flere tiårs arbeid med by- og stedsutvikling i Moss og omegn.