Offentlig Arkiver - Østavind Arkitekter
65
archive,tax-portfolio_category,term-offentlig,term-65,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Prinsens gate 5

NAV skal samlokalisere sine kontorlokaler i Moss, og har besluttet å flytte inn i Prinsens gate 5 sommeren 2022.

 

Bygget er opprinnelig brukt som post- og telegrafbygning i Moss og var bygd som et frittstående bygg i 2 etasjer, og er senere er bygget utvidet og bygget på i flere omganger. Bygget har de senere år huset bl.a. Folkets Hus og Telenor sine datasentraler.

 

Prosjektet omfatter ny fasadekledning, nytt påbygg samt komplett innvendig ombygging.

53

Dronningens gate 19

Prosjektet er et konkurranseforslag for NAVs nye hovedkontor i Moss og er en transformasjon av DNBs tidligere lokaler i Moss sentrum, en sammensatt bygningsmasse som henvender seg til to gateløp, Dronningens gate og Th. Petersons gate. Prosjektet legger til rette for ny, tidsriktig og bærekraftig bruk av en av gågatas karakteristiske bygninger.

 

Prosjektets hovedmål har vært å transformere et eksisterende kontorbygg til å bli en fleksibel, fremtidsrettet og miljøvennlig arbeidsplass med svært sentral lokalisering. I Dronningens gate 19 vil det være mulig å rehabilitere eksisterende bygninger til kontorlokaler med høye klima- og energiambisjoner og revitalisert arkitektonisk uttrykk, samtidig som eksisterende konstruksjon og fasader bevares. Med beliggenheten i Moss sentrum med korte avstander til offentlig kommunikasjon og byliv elimineres behovet for bil og det legges til rette for miljøvennlig transport.

 

Den eksisterende bygningsmassen har stort potensiale for transformasjon. Den er godt prosjektert og utført, med holdbare og robuste materialer i bærekonstruksjon og fasader. Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse gir prosjektet et lavt karbonavtrykk. Ved å beholde eksisterende betongkonstruksjoner og brorparten av fasadene bidrar prosjektet til store ressursbesparelser og reduserte klimagassutslipp. Mindre rivning og dermed mindre tilførsel av nye bygningsmaterialer vil bidra til redusert transport fra og til byggeplassen.

 

I prosjektet er de opprinnelige solide og varige kvalitetene i den eksisterende bygningsmassen trukket frem og bygget videre på. Den samlede bygningsmassen har et stort og sammensatt volum. Konseptet for arbeidet med et nytt fasadeuttrykk har derfor omfattet å opprettholde det visuelle skillet mellom de to delene. Begge er gitt et mer tidsmessig uttrykk som bygger videre på de opprinnelige arkitektoniske kvalitetene. Resultatet har blitt et bærekraftig, tidsriktig og identitetsskapende prosjekt som har potensiale til å revitalisere en del av sentrum.

53

Hoppern skole

Nye Hoppern skole ligger sentralt på Jeløya i Moss, og erstattet den eksisterende skolen på samme sted. Skolen er en 5-parallell ungdomsskole med flerbrukshall bygget i massivtre, og er dimensjonert for 450 elever og 50 ansatte. Skolebygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og er sertifisert som BREEAM-NOR Very Good.

 

Skolebygningen er lagt i en vinkel i det nordvestre hjørnet av tomta, med skolegården én etasje høyere enn adkomsten. Bygningen fungerer på den måten som en barriere mot trafikkstøyen for skolens uteoppholdsarealer, samtidig som solforhold utnyttes best mulig. Mot vest, mellom skolen og idrettshallen, er det etablert et bilfritt torg som gir en flott adkomst til skolen, samtidig som den vil kunne brukes aktivt både i skolehverdagen og ved spesielle anledninger. Høydeforskjellen mellom øvre og nedre skolegård benyttes til et utvendig amfi med sittetrinn og skatemuligheter.

 

Innvendig er det benyttet mest mulig tre på vegger, kombinert med klare farger. I lange korridorer er det etablert områder som fungerer som garderober og sosiale soner, med plassbygde møbler i ulike nivåer.

 

Prosjektet er planlagt med tanke på mest mulig fleksibilitet. Gjennom dialog med brukere og byggherre er dette ivaretatt ved generelle rom som kan benyttes til ulike formål, og en planløsning som i minst mulig grad låser bruken av rommene.

53