Bolig Arkiver - Østavind Arkitekter
63
archive,tax-portfolio_category,term-bolig,term-63,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.4,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Østre Årefjordvei 201

Prosjektet omfatter ombygging og modernisering av en eksisterende bolig.

Boligen er utformet med hensyn på å rendyrke og eksponere den eldste delen av eksisterende bygg, fjerne adderte ikke-opprinnelige elementer fra 60-tallet og la nytt tilbygg underordne seg hovedvolumet.

 

Boligen består av to saltaksvolumer som er forskutt i forhold til hverandre. Det opprinnelige hovedvolumet er beholdt i prosjektet og den gamle laftekassen fra 1600-tallet er nå blitt en historisk del av interiøret.

 

Det er tatt utgangspunkt i å bevare tømmerkassen i størst mulig grad. Denne delen er gitt romfunksjoner som ikke er like avhengige av store vindusflater og romhøyde. Tilbygget er i kontrast en åpen planløsning og åpner seg ut mot omgivelsen.

 

Fargevalg og utforming forankrer bygningen til det kulturhistoriske landskapet.  En rød ton i ton fargesetting av alle elementer i eksteriøret sikrer et enhetlig utrykk og understreker husets volum.

53

Per Sivles vei 5

Eiendommen ligger høyt og fritt med fantastiske utsiktsforhold i et bredt spekter og særpreget naturlig terreng på store deler av arealet. Prosjektet er utviklet med målsetning om å ivareta mest mulig av tomtens karakter, både som landskapselement og som grønt nærmiljø for den omkringliggende bebyggelsen.

 

Kollen i vest utgjør eiendommens høyeste punkt og terrenget faller fra den i alle retninger. Vi valgte derfor å bruke den som premissgiver for bygningenes plassering og form.

 

Bebyggelsen er plassert i 4 lave rekker som knekker seg rundt kollen med terrenglinjene, som konsentriske sirkelsegmenter. Dette gir et godt utgangspunkt for bevaring av topografi og grønne overflater, noe som vil opprettholde det eksisterende inntrykket av åsen i størst mulig grad.

 

Denne strategien gir litt ulik orientering på bygningene, og alle vil, etter vår vurdering, få svært flotte forhold når det gjelder sol, sikt og naturgitte omgivelser. Kollen bevares som starten på et grønt landskapsdrag som strekker seg mellom husene og danner et gjennomgående belte fra øst til vest.

 

Prosjektet inneholder 20 boliger fordelt på 4 bygninger i to etasjer med parkering under terreng. Ved å gi bebyggelsen småhusskala, er den tilpasset omgivelsenes bebyggelse ivaretar kirkens rolle som viktigste element på åsryggen, både lokalt og sett fra bysiden.

 

Boligenes størrelser er varierte, fra 73 m2 og opp til 123 m2, noe som tilrettelegger for store valgmuligheter. Alle er planlagt gjennomgående og lyse og har uteoppholdsareal og god visuell kontakt med omgivelsene på begge sider.

53

Dronningens gate 27

Boligbygningen i Storgata 21 er omgitt av fredede bygninger fra 1700- tallet, funksjonalisme, samt nyere og mer urbant pregede bygninger. Storgatas vest- og østside har ulik karakter og skala. Vestsiden har historisk småskala bebyggelse mens østsiden visuelt tilhører det urbane sentrum med høyere bebyggelse. Den nye bebyggelsen har bidratt til en styrking av kvartalsstrukturen ved at kvartalet, som har manglet bebyggelse i syd i lang tid, har blitt fullført. Med sin plassering på et sentralt gatehjørne, bidrar den til å definere kvartalets geometri og styrke en av byens historiske akser.

 

Det nye bygningsvolumet knytter seg til eksisterende bygning i Dronningens gate 27 og danner avslutningen på den urbant pregede fasaderekken på sydsiden av kvartalet. Det buede motivet mot krysset Storgata/ Dronningens gate refererer til de staselige 30-talls naboene, Parkteateret og Dronningens gate 30, samtidig som det uttrykker bygningens «dreiningspunkt» før den fortsetter nordøst og avsluttes mot Storgata 25.

 

Som et ledd i å tilpasse det nye bygningsvolumet til de ulike skalaene i omgivelsene er det oppdelt vertikalt med ulik fargesetting og med variasjon i vindusformater, slik at det visuelt underdeles ut mot Storgata. Bygningen er utført med fasader i mørk tegl og murpuss i kompletterende nyanser. Den inneholder 23 leiligheter fordelt på 5 etasjer, parkeringsareal samt utvidelse av arealet i restaurant Ming.

53