Østavind arkitekter

Østavind Arkitekter AS er et kontor som arbeider innenfor et vidt spekter av arkitekturfeltet. Gjennom byggeprosjekter og planoppgaver har vi drevet stedsutvikling i Moss og omegn gjennom flere tiår.

Vi er et kontor med bred og sammensatt kompetanse innenfor arkitektur og regulering, og gjennomfører prosjekter i alle skalaer, fra små private til store oppgaver i privat og offentlig sektor innenfor skole, helse og kultur. Vi er for tiden 12 ansatte og holder til i sentrum av Moss.

Vårt interessefelt ligger i å beherske spennet i arkitekturfaget og finne gode løsninger uavhengig av skala og omfang. Oppgavene våre omfatter blant annet stedsutvikling, arkitektonisk konsept, transformasjon og gjennomføring av arkitekturoppgaver.

Arbeidet vårt er forankret i arkitektfaglig tyngde og erfaring, lokalkunnskap og bredde i faglig tilnærming.

Hovedtyngden av prosjektene våre er lokalisert i Moss og omegn, men dette ekskluderer ikke deltagelse i prosjekter innenfor et videre geografisk område.

Østavind Arkitekter AS har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 for rollene ansvarlig søker, prosjekterende og kontrollerende for arkitektarbeider.

Tidligere Jansen arkitekter

Kontoret Jan Jansen ble etablert i 1970 av Sivilarkitekt MNAL Jan Jansen som resultat av oppdraget om Moss rådhus. I 1996 ble det organisert som aksjeselskap og skiftet navn til Jansen Arkitekter AS, drevet av partnerne Jan Jansen, Kjersti Nygård og Jan- Fredrik Johansen. Sistnevnte var daglig leder frem til 01.01.2019.

Jansen Arkitekter AS markerte seg gjennom flere tiår med prosjekter både i Moss og Østfoldregionen. Av disse kan nevnes Moss rådhus, Statens hus, Malakoff skoles byggehall og en rikholdig portefølje av boligprosjekter av ulik skala.

I 2014 ønsket Jan Jansen å trekke seg tilbake og kontoret ble solgt til ansatte som driver det videre. Dette markerte starten på et generasjonsskifte på kontoret, som i dag eies og drives av Sondre Schou Hauger, Kristian Hansen, Jan- Fredrik Johansen og Tove Obrestad Manskow.

I forbindelse med endringen i eierskap var det naturlig å videreføre virksomheten under et nytt navn, Østavind Arkitekter AS. Vår målsetning er å drive kontoret videre på verdigrunnlaget og kvalitetskriteriene som er etablert gjennom flere tiårs arbeid med by- og stedsutvikling i Moss og omegn.